Επισκεφτείτε το ΜπλεΜήλο όπου μαζί με τον Στέφανο Αθανασιάδη και τον Τηλέμαχο Χορμοβίτη γράφουμε ένα blog που ανανεώνεται καθημερινά. Συνέχεια

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Sverige borde dra lärdom av Greklands kris

Sverige har klarat krisen bra, men i den mån er samhällsekonomi har problem, beror de till stor del på samma politiska snedsteg som i mitt hemland. I både Sverige och Grekland har en krympande minoritet av unga snart att försörja en snabbt växande majoritet av äldre. Det ställer krav på politiska reformer. Vi måste förlika oss med att den arbetsrättsliga lagstiftning som växte fram under det förra seklet speglade en annorlunda verklighet och därmed inte är relevant i dag - varken i Grekland eller Sverige.
Nästa sida

Δεν υπάρχουν σχόλια: